VERGROENEN IS EEN HYPE – EEN ONBENUT DAK OP JE VASTGOED IS INMIDDELS EEN ‘NO GO’

We hebben nog een hoop te doen op ons dakenlandschap. De aandacht voor het toepassen van duurzame oplossingen, zoals (de combinatie van) groendaken en zonnepanelen, lijkt voornamelijk te zijn gericht op nieuwbouw. Zelden wordt aandacht gegeven aan de bestaande bouw. Dat is opmerkelijk want we hebben nog zo’n 300km2 aan onbenut dakenlandschap beschikbaar! Een ongekend potentieel waar we iets mee willen en kunnen doen. Bewustwording, regulering en stimulering zijn de key-factoren wanneer we zoeken naar versnelling gericht op klimaatadaptatie en daarmee een toekomstbestendig Nederland.

We zijn verzamelaars van hitte-eilanden – groen is het nieuwe ‘koel’

De verstedelijking heeft gezorgd voor een knappe collectie aan zwarte daken. Geef ze de naam hitte-eilanden. De volgebouwde binnentuinen, troosteloze grindbakken op vastgoed en rijen inspiratieloze zwarte schuurdaken in de nieuwbouwwijken smeken om vergroening. Bewoners én vastgoedeigenaren zullen gestimuleerd en geactiveerd moeten worden willen we hier verandering in brengen.
Het Groene Loket richt zich op activatie van bewoners én de zakelijke markt. Dit doen wij voornamelijk via partnerships met bedrijven, stichtingen en zeker ook bewoners. Wij werken vanuit een ‘No nonsens’ collectief van experts samen aan het op de juiste en professionele wijze creëren van beweging op de daken.

Collectieve oproep voor vergroening- we kunnen het dak op

Met het grote GROENE DAKENPLAN ® werken wij samen met grote organisaties, waaronder energieleveranciers en banken, aan vergroening van daken. Onze partners activeren hun klanten en relaties via sterke communicatiecampagnes. Het Groene Loket erkent het belang van heldere communicatie, kwalitatieve projectmanagement en goede begeleiding binnen het proces en richt zich samen met haar expertpartners op de volledige begeleiding vanaf de intake en subsidie aanvraag tot aan de levering en installatie.

Groendak vóór of ván de zaak?

Groendaken bieden bescherming aan je dakbedekking, bufferen regenwater, ze zorgen voor verkoeling en daarmee een hoger rendement van zonnepanelen én ze dragen bij aan de biodiversiteit. Hiermee maak je een effectieve verduurzamingsslag voor het zakelijke vastgoed. Toch gaat maatschappelijk verantwoord en duurzaam ondernemen verder dan de dagelijkse bedrijfsvoering en het zakelijke vastgoed.

Groendak als employee benefit!

We dagen met ‘Groendak van de zaak ®’ organisaties uit om het steeds vaker thuiswerkende personeel te ondersteunen bij het verduurzamen van de woon- en werkomgeving. De moderne werkgever maakt haar medewerkers bewust van de problematiek én oplossingen. Bovendien geniet de medewerker van een collectieve korting op de aanschaf van groendaken en wordt vanuit de werkgever een financiële tegemoetkoming (WKR) ontvangen.

Tekst en fotografie: Het Groene Loket

www.hetgroeneloket.nl