RECONVERSIE BROUWERIJSITE DOOR BASIL ARCHITECTURE

Binnen het COOCK project Waterbewust Bouwen worden enkele projecten opgevolgd die in ontwerp -en of uitvoeringsfase zitten. Eén van deze projecten is de reconversie van de brouwerijsite langs de Schelde in Baasrode.

Voor het project ‘Reconversie brouwerijsite’ zijn de afbraakwerken eind januari 2022 gestart. Na bijna 50 jaar stilte was het hoog tijd om weer ‘leven in de brouwerij’ te brengen. Hierbij wordt een synergie gecreëerd tussen oud (industrieel erfgoed) en nieuw.

Het uitgangspunt van dit project is om alle water minstens 1x te hergebruiken. Deze oude brouwerijsite in Baasrode wordt omgebouwd naar 32 woonentiteiten. In dit project wordt grijswaterhergebruik toegepast voor 78 inwonersequivalenten, goed voor een dagelijks hergebruik van ca. 2.400 liter gezuiverd grijs water.

Het afvoerwater van bad, douche en lavabo zal men apart opvangen en deze zal gefilterd worden over een helofytenfilter, geïntegreerd in de omgevingsaanleg (binnenplein) van de site om opnieuw te gebruiken voor de spoeling van de toiletten. De kosten zullen verdeeld worden onder de bewoners. Organisatorische aspecten/verdeelsleutels dienen nog nader bekeken te worden samen met de overige gemeenschappelijke kosten. De basisakte en een huisreglement zal hierin een belangrijke rol spelen.

Alle hemelwater van de daken en terrassen wordt in eerste instantie lokaal gebufferd in de retentiedaken. De overlopen worden verzameld in de hemelwaterbuffers voor hergebruik in de tuinen en irrigatiesystemen. Dit voor hittestress aan te pakken en de biodiversiteit te verhogen. Er is een overloop voorzien naar een wadi in de collectieve parktuin. Het regenwater wordt hiermee volledig ter plaatse gehouden.

Bron: Basil Architecture