De Bloeimeesters

Bij Coöperatie De Bloeimeesters geloven we dat planten een essentiële rol spelen in het oplossen van de grote uitdagingen in de maatschappij. Het levert een belangrijke bijdrage aan een gezonde leefomgeving, het verbindt mensen met elkaar en draagt bij aan een beter klimaat en daarmee een duurzame samenleving.
Visie op beplanting met aansluiting op de natuur

Bij het gebruik van planten in de bebouwde omgeving gaat het over het scheppen van een goede balans tussen beplanting en bebouwing. Groen speelt een cruciale rol in het creëren van sfeer en een fijne ruimtebeleving. Tot slot heeft beplanting een enorme potentie voor waardevermeerdering voor onze bebouwde omgeving. Onze stelling is: groen kan een plek maken of breken, hoe goed (of slecht) de architectuur is.

Er is weinig (in onze ogen) zo troosteloos als een mislukte beplanting. De grote oorzaak hiervan ligt in zowel ontwerp, uitvoering als nazorg. Maar hoe doe je dit alles wel goed? Hoe zet je planten in voor vraagstukken waar onze openbare ruimte momenteel mee kampt? Bij het goed inrichten van een groene leefomgeving is het kiezen van de juiste soorten van bomen, struiken, en vaste planten essentieel. In onze complexe wereld van planten draait het om een gedegen soortselectie en verdeling over de ruimte. Een diepe kennis van- en ervaring met beplanting is daarbij cruciaal. De Bloeimeesters loopt hierin voorop in het werkveld. Om planten tot hun recht te laten komen moeten we goed weten wat hun behoeften zijn. Het zijn en blijven natuurproducten en dat bepaalt de manier waarop we er mee omgaan. Meebewegen met de natuur en er niet tegenin proberen te werken is het uitgangspunt. Het is de kracht van De Bloeimeesters dat wij kunnen informeren, adviseren en begeleiden vanuit onze gebundelde kennis over ontwerpen, aanleg en onderhoud van beplantingen. Hiermee wordt gewaarborgd dat een nieuwe beplanting leidt tot een succesverhaal op korte en lange termijn. Een afwisselende, rijke, levende beplanting, passend binnen de stedelijke context.

Doelstelling

De doelstelling van De Bloeimeesters is om te adviseren, te inspireren en de wereld op een slimme, duurzame, op de natuur geïnspireerde manier in het groen te zetten. Zo kunnen we samen met de natuur leven. Met respect voor de natuur, met kennis over de natuur, in contact met de natuur. De Bloeimeesters is geen traditioneel en standaard bureau, maar een sterk collectief met specialisme die steeds schaarser wordt.


Contact

Wil u graag uitgebreid informatie neem dan contact op met De Bloeimeesters.

Coöperatie De Bloeimeesters U.A.

Email: [email protected]

Telefoon: 06 24267527Nieuws