Arjan Boekel, Beplantingsdeskundige, tuin- en landschapsarchitect namens De Bloeimeesters (Foto door Maayke de Ridder)

ONTWERPEN VOOR EEN COMPLEET ECOSYSTEEM BINNEN DE BEBOUWDE OMGEVING #4

Vier experts vertellen in deze reeks hoe we de gebouwde omgeving vorm kunnen geven zodat alle dieren, inclusief de mens, kunnen floreren in plaats van overleven. #4 Arjan Boekel – Beplantingsdeskundige, tuin- en landschapsarchitect namens De Bloeimeesters

De stem van planten

  • Waarom is het belangrijk om de planten mee te nemen in het ontwerpproces?
  • Hoe ziet de rol van planten als stakeholder eruit?
  • Wat zijn makkelijk te voorkomen fouten?

“Ik geloof dat planten een essentiële rol spelen in het oplossen van de grote uitdagingen in de maatschappij. Het levert een belangrijke bijdrage aan een gezonde leefomgeving, het verbindt mensen met elkaar en draagt bij aan een beter klimaat en daarmee een duurzame samenleving. Bij het gebruik van planten in de bebouwde omgeving gaat het over het scheppen van een goede balans tussen beplanting en bebouwing. Groen speelt een cruciale rol in het creëren van sfeer en een fijne ruimtebeleving. Tot slot heeft beplanting een enorme potentie voor waardevermeerdering voor onze bebouwde omgeving. Mijn stelling is: groen kan een plek maken of breken, hoe goed (of slecht) de architectuur is. Er is weinig (in mijn ogen) zo troosteloos als een mislukte beplanting. De grote oorzaak hiervan ligt in zowel ontwerp, uitvoering als nazorg. Maar hoe doe je dit alles wel goed? Hoe zet je planten in voor vraagstukken waar onze openbare ruimte momenteel mee kampt? Bij het goed inrichten van een groene leefomgeving is het kiezen van de juiste soorten van bomen, struiken en vaste planten essentieel. In onze complexe wereld van planten draait het om een gedegen soortselectie en verdeling over de ruimte. Een diepe kennis van- en ervaring met beplanting is daarbij cruciaal. Om planten tot hun recht te laten komen moeten we goed weten wat hun behoeften zijn. Het zijn en blijven natuurproducten en dat bepaalt de manier waarop we er mee omgaan. Meebewegen met de natuur en er niet proberen tegenin te gaan is het uitgangspunt. Daarnaast zijn wij een voorstander van een compleet bouwteam net als een elektricien, loodgieter, timmerman en metselaar, vaak worden ecologen, stedenbouwkundigen en landschapsarchitecten ingezet, maar waarom geen beplantingsdeskundigen? Biodiversiteit kan niet worden gecreëerd door bijenkasten, nestkasten en vleermuizenwoningen, goede beplanting speelt hierin een belangrijke rol.”

Conclusie

Door vroegtijdig de juiste kennis in het ontwerpproces in te zetten, richten we het stedelijk gebied op de juiste manier in. Hierbij houden we rekening met het natuurlijke systeem en zorgen we ervoor dat we de bebouwde omgeving in de natuurlijke omgeving inpassen. Zo komen we tot een toekomstbestendige inrichting van het stedelijk gebied, die onderdeel uitmaakt van omliggende ecosystemen.

Om meer draagvlak voor deze ontwerpdisciplines te creëren laten we nog 3 experts aan het woord over het belang van de bodem en water in het ontwerp proces, Anouk van der Poll, Daan Posthouwer en Mark Thur.

Tekst: Arjan Boekel
Beeldmateriaal: Arjan Boekel / de Bloeimeesters

www.duravermeer.nl