Kortrijk / Oude Leieboorden worden groen

Het project van de verlaagde Leieboorden kreeg in 2019 de Prijs Beste Publieke ruimte voor Vlaanderen en Brussel. Stad Kortrijk en De Vlaamse Waterweg zetten hun positieve samenwerking verder om ook de rest van de Oude Leieboorden op te waarderen. Naast het realiseren van kwalitatieve publieke ruimte en het vervangen van de Leiebrug, krijgt waterbeleving een centrale rol op de Oude Leie.

Het ontwerp kwam tot stand in samenwerking met studiebureau Arcadis en landschapsarchitect Michel Desvigne die ook de verlaagde Leieboorden aan de Broeltorens hebben ontworpen.

Verlaagde tuin aan de Leie

De Dolfijnkaai-Kasteelkaai krijgt eenzelfde sfeer en kwaliteit als de reeds verlaagde Leieboorden. Vandaag zijn de kades een grijze asfaltvlakte zonder groen. Door net zoals aan de verlaagde Leieboorden te kiezen voor éénrichtingsverkeer ontstaat meer ruimte voor groen, terrassen en verblijfsruimte.

Met de heraanleg wordt volop ingezet op groen en ontharden. Zo krijgt de Kasteelkaai een verlaagde tuin van 1.000 m² groot. Er ontstaat een unieke publieke ruimte dicht bij het water én met zicht op de pleziervaartboten aan de overzijde. Rondom de tuin worden trappen en zitelementen aangelegd waar je kan genieten van de zon. Wie wil kan de koelte onder de bomen opzoeken. Voor de kleinsten zijn speelelementen voorzien.

Op de Dolfijnkaai wordt de sfeer van de reeds verlaagde Leieboorden doorgetrokken. Wandelen kan langs het water of op het hogere deel waar ruimte wordt voorzien voor gezellige terrasjes onder de bomen. 

De Reepkaai wordt ingericht als woonerf met een groene wandelpromenade langs het water. Pontons bieden aanmeerruimte voor pleziervaart (motorboten, bootverhuur, kajaks,…) en zorgen voor beweging op het water en een leuke sfeer.

Handelskaai met passantenhaven

De Handelskaai wordt heraangelegd als een groene wandelpromenade tussen de verlaagde Leieboorden en Kortrijk Weide. De kades worden grondig gerenoveerd en deels herbouwd. Nieuwe pontons en havenfaciliteiten (elektriciteit, water,…) moeten zorgen voor meer gebruikers van de passantenhaven.  

Tip Buda krijgt metamorfose

De nieuwe voetgangersbrug Reepbrug zorgt voor een nieuwe vlotte verbinding tussen Overleie, Buda en het stadscentrum. Met de aanleg van het nieuwe stadspark op de tip van Buda krijgt de binnenstad er een unieke groene oase bij. De geplande verhuis van het ziekenhuis (voorzien eind 2025) zal zorgen voor een echte metamorfose op Buda. Na de afbraak van bepaalde gebouwen ontstaat ruimte om het stadspark uit te breiden. Rondom een centraal plein op Buda komt ruimte voor de nieuwe stadsbibliotheek, publieke diensten en betaalbaar wonen.

Een ‘make over’ van de Kasteelbrug moet zorgen voor een betere inpassing in de omgeving qua niveaus en uitzicht. De brug wordt aangelegd als een verbindend platform tussen de Kasteelkaai en Buda. Trap- en zitpartijen naast de brug zorgen voor een beter contact met het water.

Budget en timing

Stad Kortrijk investeert 5,35 miljoen euro voor de heraanleg Dolfijnkaai-Kasteelkaai (2023 – midden 2024), de Kasteelbrug en de eerste ingrepen aan de Reepkaai (2024-2025). De Vlaamse Waterweg nv investeert mee voor het vervangen van de Leiebrug (datum uitvoering in verdere afstemming met andere ingrepen en minder hinder), de Handelskaai en de afwerking van de Reepkaai (na 2025).

Bron: Stad Kortrijk