Manifest Geluksvogels / Tien principes voor meer natuur in steden en dorpen

De Nederlandse gebiedsontwikkelaar AM en LOLA Landscape Architects hebben het Manifest Geluksvogels gepresenteerd. In het manifest wordt in tien uitgangspunten beschreven hoe de stad gezien kan worden als natuurgebied: een nieuwe manier van ontwerpen, ontwikkelen en financieren van natuur in de stad.

Bij gebiedsontwikkelingen is het zaak om door de ogen van de natuur naar de stad te kijken, bijvoorbeeld: hoe gebruiken dieren de stad, wat hebben zij nodig? Door de inrichting van de stad af te stemmen op de behoeftes van de natuur, en de stadsbewoners zo goed en zo veel mogelijk van de natuur te laten genieten, ontstaat een betere stad en meer geluk.

Het manifest Geluksvogels is een pleidooi om in alle projecten meer groene, natuurlijke ruimte aan de stad toe te voegen door bijvoorbeeld meer bomen te planten, de straten te openen voor water en beplanting, door hoog- en laagbouw te vermengen met natuur, en daken zoveel mogelijk te benutten als gebruiksruimte voor mensen, planten en dieren.

“Met dit manifest willen we laten zien dat de relatie tussen een gelukkig leven en de aanwezigheid van natuur niet alleen heel sterk is, maar ook heel goed maakbaar. De nature-based city, de natuurlijke stad, de stad als natuurgebied is waar we voor staan, als afspraak die we met onszelf gemaakt hebben bij het werken aan onze ontwerpen en projecten. Daarbij zijn we altijd op zoek naar het beste ontwerp, een voorbeeldige uitvoering, en heel belangrijk; goed beheer en betrokken bewoners. Zo kunnen we allemaal geluksvogels zijn en wonen in de natuur,” aldus AM en LOLA.