Map A Tree / Een Online Crowdsourcing Vergroeningsplatform

Map A Tree is een Online Crowdsourcing Vergroeningsplatform Voor Vlaanderen. Hierop kunnen burgers locaties aanduiden waar ze denken dat er bomen kunnen geplant worden. Lokale overheden kunnen vervolgens bekijken waar er effectief bomen kunnen staan en dit bekend maken. Burgers kunnen ook de status van hun geplaatste punten opvolgen en bekijken of er een boom is geplant.

Burgers kunnen ook de vergroeningsprojecten in hun buurt opvolgen. Lokale overheden kunnen op deze manier informatie over hun toekomstige projecten bekendmaken aan hun burgers.

Het is een gemakkelijke manier om de burgers te laten meehelpen aan de uitbreiding van het stedelijk groen in hun leefomgeving.

Organisaties kunnen ook hun vergroeningsacties visueel weergeven en bekendmaken op het platform.

Meer info: ecovator.be