Natuurbijhuis DE WIEDE ©Iverna Zaalberg De Bloeimeesters

Hoe maken we de bodem gezond?

De experten van ECOstyle lichten 5 stappen toe.

 • STRUCTUUR
  Belangrijk voor de water- en zuurstofhuishouding én een goede wortelgroei. Na mechanisch eventuele verstorende lagen te hebben aangepakt, verdient het aanbeveling om organisch materiaal óp de bodem aan te brengen en dit door het bodemleven in de bodem te laten voeren.
 • DE JUISTE PH
  De ideale pH-waarde van de bovenste laag van de bodem ligt zo tussen 5,5 –7. Een te lage zuurgraad kan gecorrigeerd worden met kalk. Het is goed te realiseren dat bekalken met fossiele kalk uit mergelgroeves veel CO2-uitstoot veroorzaakt. Er is gelukkig ook kalk op de markt die uit drinkwaterwinning gewonnen wordt en CO2-neutraal is. Deze kalk heeft als voordeel dat het langzaam vrijkomt, wat voor het bodem- en plantenleven beter en wenselijk is.
 • ORGANISCHE STOF
  Een juiste hoeveelheid organische stof (humus) is niet alleen van belang voor een goede bodemstructuur, maar vormt ook de basis voor voeding voor het bodemleven. Organisch materiaal, of dit nu bestaat uit een aangebrachte groenbemester, bladmateriaal of een organische meststof, moet altijd óp de bodem en niet in de bodem gebracht worden. Dit voor een juiste omzetting en vertering. Bodemleven dat dit verzorgt, bevindt zich namelijk in de bovenste grondlaag.
 • BODEMLEVEN
  Een actief bodemleven zorgt voor vitale en sterke planten. Na afronding van een bouwproject zal het bodemleven in de bovenste lagen van de grond ongetwijfeld van slag of zelfs nauwelijks aanwezig zijn. Dit moet weer opgebouwd worden, mede voor een succesvolle, gezond groeiende beplanting. Dit proces kan worden geholpen door toediening van bodemactivator Terra-Fertiel. Bodemactivators enten en stimuleren het bodemleven en verbeteren hiermee de lucht- en waterhuishouding van de bodem. Terra Fertiel bevat een groot aantal micro-organismen in de vorm van schimmels en bacteriën, zeewier, kalk en kleimineralen.
 • VOEDING
  Goede, organische voeding zorgt voor een gezonde plant in een gezonde bodem. Wanneer bovenstaande vier stappen uitgevoerd worden, dan is deze vijfde stap al snel niet meer of minder vaak nodig. Bij de aanplant is het van belang om de plant te voeden, na één tot twee jaar zal de bodem dit voeden, bij voldoende organische stof, grotendeels zelf kunnen verzorgen.

Tekst: Jessie Straathof, bodemdeskundige,
beplantingsontwerper namens de Bloeimeesters en
bodemdeskundige Marjan Oosterkamp namens Ecostyle