Timo Cents

GROENE GEBOUWEN IS GROEN OMDENKEN

Nu de vraag naar groene gebouwen toeneemt is er een toenemende behoefte aan kennis over hoe je ervoor zorgt dat groen ook groen blijft. Een groen gebouw is wezenlijk anders dan een traditioneel gebouw. Opdrachtgevers en bouwbedrijven zijn gewend dat een gebouw ‘klaar’ wordt opgeleverd, maar een groen gebouw is niet klaar bij de oplevering. Het moet zich dan nog helemaal ontwikkelen. Het bijzondere van een groen gebouw is dat het in waarde toeneemt én waarde toevoegt die tot op heden vaak nog niet in geld wordt uitgedrukt, zoals het tegengaan van hittestress, het voorkomen van wateroverlast, het verbeteren van de luchtkwaliteit, het opnemen van CO2, het verminderen van geluidsoverlast en het verbeteren van de kwaliteit van leven in steden. Dit vraagt van opdrachtgevers een nieuwe, groene bril.

Detailrender Groene Gevel. Visualisatie wonderwoods (G&S Vastgoed)

Timo is een veelzijdig landschaps- en stedenbouwkundig ontwerper die complexe projecten niet uit de weg gaat en oplossingen zoekt met de nodige creativiteit. Met het schaarser worden van de beschikbare ruimte neemt de complexiteit van ruimtelijke projecten toe. Timo Cents beseft dat dit tot fysieke uitdagingen leidt en dat ook de invloed van belanghebbenden steeds groter wordt. Timo heeft meer dan 15 jaar ervaring met ruimtelijke opgaven in binnen -en buitenland. Doordat hij zowel geschoold is in planologie als landschapsarchitectuur vormen de bebouwde en onbebouwde ruimte in zijn plannen één integraal geheel. Zijn beeldende manier van werken brengt mensen samen. De plannen van Timo strelen niet alleen het oog maar raken ook in het hart.

www.timocents.nl