Groene gevel kantoorpand Wijnegem

DURF SAMEN TE KIEZEN VOOR BOUWTEAMS!

Al ruim een halve eeuw is Dolmans Landscaping Group verantwoordelijk voor vele groene en kleurrijke buitenruimtes in Nederland en België. Onze ‘roots’ liggen in Bunde, Zuid-Limburg, maar door de jaren heen zijn wij uitgegroeid tot dé partner voor uw integrale groene en bloeiende vraagstukken in heel Nederland en België. Van onderhoud voor gemeentes tot de aanleg van tuinen, parken en groene gebouwen, voor al deze expertises hebben wij specialisten in huis.

Als onderneming met een rijke historie aan samenwerkingen heeft Dolmans Landscaping Group ook een brede ervaring aan samenwerkingsvormen opgedaan. Van een-op-een gegunde werken op basis van relatie en reputatie tot aan RAW en UAV GC contracten, we hebben ze allemaal voorbij zien komen. In de ontwikkeling van contract- en samenwerkingsvormen is sinds een aantal jaren echter een nieuwe variant toegevoegd, het bouwteam. Het bouwteam is een samenwerking die zoals de naam al doet vermoeden, voortkomt uit de bouwsector. Deze samenwerkingsvorm wordt door het CROW als volgt gedefinieerd: Bij het bouwteam is sprake van samenwerking tussen opdrachtgever, diens adviseur(s) en een vertegenwoordiger van de uitvoerende discipline. Oftewel een integrale samenwerking tussen alle betrokken partijen waarbij de gewenste invulling of oplossing wordt ontwikkeld en uitgevoerd op basis van één gelijkwaardige samenwerking. Er is geen bovenliggende partij die de overhand heeft of individueel verantwoordelijk is voor de te nemen besluiten. Dit zorgt er bij een goed werkend bouwteam voor dat alle aspecten gedegen worden belicht in de ontwerpfase en daarmee veel onvoorziene problemen kunnen worden voorkomen tijdens de realisatie.

Kroonwijkpark

Al decennia wordt er gewerkt met bouwkundige aannemers. Bij het ene project is er meer sprake van samenwerking dan bij het andere. Dit verschil zien wij vooral als een gevolg van de verschillende contractvormen én ambities die er beschikbaar zijn voor opdrachtgevers. Eén van onze laatste samenwerkingen met een bouwkundige aannemer was de groene gevel die is ontworpen en gerealiseerd door Dolmans in Wijnegem. Bij dit project hebben wij zowel een uniek ontwerp als de realisatie van de meer dan 500 m² grote groene gevel verzorgd. Het eerste resultaat na de oplevering laat dan ook zien dat dergelijke bouwkundige vraagstukken geen onbekende materie zijn voor Dolmans Landscaping Group. Bouwteams als samenwerkingsvorm past Dolmans Landscaping Group al een aantal jaren toe in de buitenruimte. Niet alleen bouwprojecten met een groene invulling, maar ook aanlegwerken zonder bouwkundig aandeel worden als bouwteam uitgevoerd. Deze ontwikkeling gaat momenteel zelfs zo ver dat we onderhoudscontracten op deze manier inrichten. Door op deze manier samen te werken met de opdrachtgever, de ontwerper (bij realisatieprojecten) en de verschillende betrokken realiserende partijen ontstaan een aantal voordelen:

 • Bundelen van ervaring en advies zorgt voor hogere kwaliteit. Door in een vroeg stadium de realiserende partijen toe te voegen
  aan het ontwerpproces ontstaat er een tijdige kruisbestuiving van kennis en ervaring. Hierbinnen wordt theorie met de praktijk gecombineerd.
 • Er is geen misverstand of discussie over eventuele meer- en/of minderwerken. Die zijn er namelijk niet. Het bouwteam is aansprakelijk
  voor zowel het ontwerp als de uitvoering.
 • De opdrachtgever krijgt een optimale verhouding tussen prijs en kwaliteit. Dit omdat er met een taakstellend budget vooraf duidelijk
  zichtbaar wordt wat haalbaar is.

Dolmans Landscaping Group is in deze samenwerkingsvorm al in een aantal projecten betrokken geweest. Het gaat hierbij om projecten zoals:

 • Spoorpark Zuid in Amsterdam
 • Kroonwijkpark in Malden
 • Monseigneur Bekkersplein in Haaren
 • Mertersempark in Breda
 • SOVAK zorglocaties in Terheijden

De ervaring uit het project bij SOVAK heeft ook écht de meerwaarde van deze samenwerking aangetoond. Thomas Bastiaans heeft als ontwerper van Dolmans L+P ontwerpers en adviseurs meegewerkt in dit bouwteam. Thomas geeft aan: “Uit de eerste opzet bleek het budget voor de buitenruimte niet toereikend te zijn voor het gestelde programma van eisen. Echter was de opdrachtgever volhardend en heeft dit er toe geleid dat er in de bouw aanpassingen zijn gedaan. Deze aanpassingen sloten beter aan op een alternatieve inrichting van de buitenruimte die daardoor weer voldeed aan de gestelde eisen. Door zo samen te werken met de groenaannemer, bouwkundige aannemer, constructeurs en ontwerpers ontstaat een prachtige win-win-win.”

Sovak
Sovak


Het Kroonwijkpark in Malden laat vergelijkbare praktijkvoorbeelden zien. Hier is samengewerkt tussen Dolmans L+P ontwerpers en adviseurs, Dolmans Landscaping Services en Infrascope om een speelpark te realiseren midden in het Gelderse Malden. Een eerste ontwerp lag ten grondslag aan dit project waarbij samen met de gemeente Heumen is gestart aan de uitwerking en realisatie. De nadrukkelijke wens van de gemeente was dat Dolmans Landscaping Group samen met haar partners aanvullende kennis en kwaliteit kon toevoegen. Iets dat bij traditionele bestekken nagenoeg onmogelijk is door de veelal sterke afkadering van werkzaamheden. Binnen dit voorbeeld heeft het echter gezorgd voor een hoogwaardige ‘speelkuil’ met veel natuurlijke speelaanleidingen. Eén van de speerpunten waarin Dolmans L+P ontwerpers en adviseurs (ontwerpen) en Dolmans Landscaping Services (uitvoering) een goede reputatie heeft opgebouwd. Dankzij het bouwteam was er binnen zowel de technische uitwerking als de uitvoering aanzienlijke ruimte voor input.

Dankzij deze ervaringen en samenwerkingen komt Dolmans Landscaping Group steeds vaker in de positie om waarde toe te kunnen voegen. Iets dat staat voor de identiteit van het bedrijf. Vakmanschap en de toevoeging van waarde aan de buitenruimte. “Wij zien dan ook steeds vaker dat we gevraagd worden aan te sluiten binnen een vroeg stadium van bouwkundige ontwikkelingen” zegt Buddy Wijnands. “Ik word gevraagd om aan te sluiten bij projectontwikkelaars omdat we juist de samenwerking met de andere aannemers willen aangaan. Juist omdat op dit raakvlak de meeste winst op het gebied van budgetten, kwaliteit en tijd te behalen is.” Tot slot hebben we als vakgroep een verantwoordelijkheid om de samenleving een zo hoogwaardig mogelijke buitenruimte te geven. Zeker in tijden van klimaatadaptatie en ruimtelijke schaarste is het van belang om hier gezamenlijk op in te zetten. Wij roepen dan ook zowel opdrachtgevers als aannemers op: Durf samen te kiezen voor bouwteams!

Tekst: Dolmans Landscaping Group – Buddy Wijnands
Beeldmateriaal: Dolmans Landscaping Group – George Deswijzen

www.dolmanslandscaping.com