De Bouwcode als Klimaattool [VIDEO]

Het voorbije jaar werkten Bond Beter Leefmilieu, Voorland en VRP in opdracht van de provincie Vlaams-Brabant en VVSG intensief aan een Toolbox die lokale besturen ondersteunt bij de opmaak van een bouwcode die mee vorm geeft aan het klimaatbeleid.

Hoe kan je hemelwaterinfiltratie in je stedenbouwkundige verordening opnemen? Op welke manier kan je met de verordening maximaal inzetten op privaat groen? Hoe zet je met de bouwcode in op fossielvrij verwarmen? En hoe krijg je burgers en ontwikkelaars mee in dit verhaal?

Lokale besturen staan vandaag voor een belangrijke klimaatopgave. Hoe kunnen ze verdere klimaatverandering voorkomen en hoe kunnen ze zich aanpassen aan de klimaatverandering zijn twee vragen waar we op relatief korte termijn antwoorden op moeten vinden. De milieu- en klimaatproblematiek noopt ons tot een versnelling van een aantal evoluties.

We kunnen niet in de toekomst kijken, maar zien wel een aantal urgenties: de noodzaak van waterinfiltratie, hergebruik en buffering wordt zeer concreet. We moeten onze woonomgevingen beter tegen extreme hitte beschermen. De zorg voor grote bomen, ook in woongebied, wordt belangrijker. Dieren en planten hebben meer aandacht nodig in onze bouwcultuur. Onze mobiliteit moet zo veel mogelijk actief (trappen en stappen), collectief en voor langere afstanden elektrisch worden. De overgang naar fossielvrij verwarmen
is noodzakelijk, eventueel via collectieve systemen. Het wordt duidelijk dat grondstoffen niet oneindig zijn en dat het onnodig gebruik van nieuwe bouwmaterialen ook energieverspilling is.
Er zijn verschillende (ruimtelijke) instrumenten die overheden hierbij kunnen inzetten. Eén ervan is de stedenbouwkundige verordening (de bouwcode). Het is belangrijk dit instrument complementair met andere in te zetten en hierbij voldoende af te wegen welk middel best geschikt is voor welk doel.

Deze toolbox wil helpen om overwogen keuzes te maken. Daarom bevat ze afwegingskaders, infographics en discussiekaarten die lokale besturen kunnen inzetten om hun eigen proces naar een nieuwe klimaatgerichte stedenbouwkundige verordening vorm te geven.

Je kan de digitale versie van de toolbox hier gratis raadplegen:

• Het handboek

• De werkfiches

Om u wegwijs te maken in het gebruik van de Bouwcode als Klimaattool, kunt u onderstaande video bekijken