Op weg naar maatstaf voor meer biodiversiteit bij bouwprojecten [VIDEO]

De Vlaamse Confederatie Bouw (VCB) ontwikkelt een objectief beoordelingskader voor biodiversiteit bij bouwprojecten. Zo wil de VCB nagaan hoe de groenblauwe maatregelen die in een nieuw project worden voorzien, werkelijk zullen bijdragen tot het verbeteren van de biodiversiteit en de duurzaamheid. Denk maar aan het belang van natuurtechnische maatregelen en groenblauwe dooradering in stedelijke buurten om niet alleen de biodiversiteit maar ook hitte-eilandeffecten en wateroverlast tegen te gaan.

Het gaat om een initiatief met de steun van de Vlaamse overheid om het draagvlak voor nieuwe bouwprojecten te verhogen en de vergunningsprocedure te optimaliseren.

Samen met het Departement Omgeving heeft de VCB onlangs een studiereis gemaakt naar het Verenigd Koninkrijk. Dat is een gidsland waar de bouwactoren al langer gebruik maken van zo’n instrument. In het Verenigd Koninkrijk is sinds 2016 een objectief beoordelingskader voor bouwprojecten in voege met focus op de impact van het project op duurzaamheid en biodiversiteit. Bij aanvang wordt er een nulmeting gemaakt en het gaat gepaard met als doelstelling de biodiversiteit en duurzaamheid op het perceel en na projectontwikkeling te verbeteren.

Het Britse beoordelingsmechanisme rond de duurzaamheid en de natuurwaarde van een project, biedt de nodige inspiratie om in 2023 ook in Vlaanderen een nieuw kader klaar te hebben. Dat is van belang om aannemers als landschapsbouwers te valoriseren. De bouwsector zet al langer zijn schouders onder de uitdaging om sterkere groenblauwe netwerken te realiseren binnen en buiten woongebieden. Zeker bij grotere projecten kan een bouwteam niet zonder landschapsaannemer, zegt Marc Dillen, directeur-generaal van de VCB. 

Landschapsaannemers voorzien de omgeving rond bouwprojecten van groenvoorziening en waterrobuuste ingrepen. Daarbij gaat niet alleen om groendaken, groene gevels, groenvoorziening bij o.a. wegenwerken enz. , maar ook om complete landschapsconcepten die de waterhuishouding en de biodiversiteit verbeteren. Percelen en publieke ruimte met veel groen, natuur, bomen, waterpartijen, een optimale waterhuishouding enz. is een must voor de leefbaarheid en aantrekkelijkheid van de woonomgeving voor huishoudens. 

Groenblauwpeil van bestaande woningen

Met de ontwikkeling van een nieuw beoordelingskader van de biodiversiteit bij bouwprojecten is de sector niet aan zijn proefstuk toe. Vorig jaar heeft de VCB samen met Vlario en het Departement Omgeving het groenblauwpeil gelanceerd. Elke woningeigenaar kan immers zelf heel wat stappen zetten om de biodiversiteit en de waterrobuustheid van het perceel te verbeteren.

De tool bestaat uit een groene en een blauwe score. De blauwe score geeft weer in welke mate je regenwater op jouw perceel opvangt, vasthoudt en nuttig gebruikt, terwijl de groene score onder meer peilt naar de biodiversiteit en luchtkwaliteit in je tuin. Planten en bomen zorgen immers voor zuivere lucht en bieden verkoeling. Naast een score krijg je een heleboel tips om verbeteringen aan te brengen. Onlangs werd hieraan een rekenmodule toegevoegd om je ideale regenwaterput te weten te komen. Ga naar www.groenblauwpeil.be  

Bron: vcb-blog.be