De StraaDkrant / oplossing ligt op straat

Biodiversiteit is de motor van al het leven. Toch richten we onze straten niet vanzelfsprekend zo in dat ze biodiversiteit bevorderen. Duizenden straten vormen een machtig netwerk dat veel beter ontsloten en benut kan worden voor de ontwikkeling en verspreiding van talloze organismen. Onze straten kunnen zo bijdragen aan het veerkrachtig en leefbaar houden van ons land. De StraaDkrant laat zien hoe op elk niveau in onze leefomgeving aan het vergroten van de biodiversiteit gewerkt kan worden.

Tot ver in de jaren zestig van de vorige eeuw waren de straten de ontmoetingsruimte van de stad, hier speelde het sociale leven zich af. De openbare weg was domein van auto, paard en wagen, fietser, wandelaar en handelaar. De rijweg was smal, de stoep breed en de wereld onder de weg was overzichtelijk. De bomen hadden ruimte en groeiden tot in de hemel. Maar geleidelijk aan is het drukker geworden. De openbare ruimte is van verblijfsgebied tot transportader verworden, de ruimte voor ontmoeting is beperkt en de ruimte voor groen is afgenomen. Niet alleen op, maar ook onder de weg speelt ruimtegebrek een cruciale rol voor de verdere inrichting van de straat.

Daarnaast verandert ons klimaat. Onze winters worden gemiddeld natter en gedurende de zomermaanden valt tijdens piekbuien extreem veel neerslag. Tegelijkertijd neemt het aantal zomerse regendagen af, waardoor verdroging dreigt met invloed op beplanting en paalrot in wijken die op houten palen gefundeerd zijn. De stijging van de temperatuur is vooral merkbaar in steden welke ‘s nachts minder in staat blijken de warmte af te geven, er ontstaan hitte-eilanden. De opwarming van de stad heeft negatieve effecten op het welbevinden, concentratievermogen en de arbeidsproductiviteit.

In 2013 nam het Nederlandse bureau BoschSlabbers landschapsarchitecten het initiatief voor de StraaD. Zij verwonderden zich over de inrichting van onze stenige straten. Kan dat nu niet slimmer, socialer en klimaatadaptiever? Met dit idee heeft zij partners bereid gevonden om samen te onderzoeken hoe onze straten en buurten in de toekomst er uit zouden kunnen en moeten zien. In het project StraaD werken overheid, bedrijfsleven en bewoners samen aan het transformeren van straten. Van straat tot straaD, de straat voor een beter leefklimaat. Het is de ambitie om elke straat in Nederland om te vormen naar een straaD. Werken aan duurzame oplossingen onder- en bovengronds, in de publieke en de private ruimte, in het bestaand stedelijk gebied.

In de StraaDkrant vind je inspiratie voor wat er in klimaatadaptief Nederland nu aan ambitie-stappen mogelijk is.

De eerdere edities kun je downloaden via: www.destraad.nl.