De Bloeimeesters

De Bloeimeesters: elkaar inspireren!

“De juiste plant op de juiste plek” is de basisfilosofie die de tuinontwerperscoöperatie ‘De Bloeimeesters’ aanhangt. Het mooie van zo’n ogenschijnlijk simpele opvatting is dat ze veel vakmanschap vereist en tegelijkertijd veel tuinproblemen weet op te lossen. Want wie heeft er als tuinier niet wel eens verzucht, “in mijn donkere tuin op het noorden groeit echt helemaal niets”? En dat is natuurlijk niet waar, het mooie van de natuur is immers dat er vrijwel overal op de wereld wel een plantje blij staat te groeien en dat er dus, als je dit omdraait, voor iedere tuin wel planten te vinden zijn die zich daar helemaal thuis voelen en dan ook optimaal groeien en bloeien.

De ontwerpers die lid zijn van de coöperatie ‘De Bloeimeesters’ hebben allemaal hun sporen al ruimschoots verdiend. Wat hen bindt is de liefde voor beplanting. De kennis die ze gezamenlijk daarover delen is dan ook immens. En het mooie van de samenwerkingen die binnen de coöperatie plaatsvinden, is dat al die vakkennis ingezet kan worden voor bijzondere tuinontwerpen. Waar de ene ontwerper een kei is in de realisatie van daktuinen en daar al bijzondere resultaten mee heeft geboekt, heeft de andere meer kennis over bomen en de volgende heeft zich verdiept in klimaatadaptatie qua beplantingen.

Vraag hen niet om een tuin te ontwerpen die louter bestaat uit strak geschoren Taxus, een enkele dakplataan en een gravelvlak. Daar zijn andere ontwerpers ongetwijfeld veel beter in. Maar als een naturalistische benadering je bevalt, als je met de natuur mee wilt werken in plaats van er tegenin, dan zijn de ontwerpers van ‘De Bloeimeesters’ een goede partner. Hun gebundelde ontwerpervaring en plantenkennis biedt de garantie dat het eindbeeld van de tuin gevarieerder is en minder onderhoud vergt.

Simpel gezegd, als er een plant groeit die het naar zijn zin heeft, is er geen ruimte voor het plantje dat je niet wilt. Een goed doordachte en uitgebalanceerde beplanting die past bij de plek én de smaak van de opdrachtgever, vraagt minder kennis en onderhoud dan een beplanting waar een strak esthetisch keurslijf wordt opgelegd aan de tuin. En vergis je niet, daarmee bedoelen.

De Bloeimeesters’ niet dat je de boel maar moet laten en dat er vanuit het onkruidgeweld vanzelf iets moois zal ontstaan. Zo optimistisch zijn ze nu ook weer niet. Maar het denken over tuinontwerpen en de relatie met de natuur heeft ertoe geleid dat ‘De Bloeimeesters’ zich realiseren dat er voor iedere tuinvraag een natuurlijk antwoord is. En misschien nog wel belangrijker, dat de natuur zich slim organiseert en dat we daar als ontwerpers ons voordeel mee kunnen doen. Immers in de natuur wordt iedere mogelijkheid in de tijd en de ruimte gebruikt. Bloeit de ene plant vroeg in het voorjaar, dan is het voor de plant daarnaast slimmer om wat later te bloeien, anders zitten alle insecten misschien wel bij de buren. Die mooie stam van de boom kan gebruikt worden als klimsteun voor de klimplant die de hoogte in wil.

Is de ene wintergroen, heeft de volgende juist weer een mooie herfstkleur. Onder die struik met groot wintergroen blad groeit misschien juist wel een klein en fijnbladig kruidje. Als we dit natuurlijke ordeningsprincipe loslaten op een beplantingsplan ontstaat, geïnspireerd door de natuur, een beplantingsbeeld waarin altijd iets te zien of te ruiken valt.

Vanzelfsprekend is het dan belangrijk om te denken vanuit de plantomstandigheden. Als heide niet wil groeien op stevige kleigrond, dan heeft het ook geen zin om een op een heideveld geïnspireerd beplantingsontwerp te maken op dit type grond. Niets treuriger immers dan een beplanting die staat weg te kwijnen in omstandigheden die haar niet passen. En zoals gezegd, overal groeien planten. Van veenmoerassen in Schotland, winderige hoogvlaktes in de Alpen tot duinenrijen langs de kust. En binnen dat soort omstandigheden hebben de planten zich aangepast aan de eisen die er aan hen gesteld worden.

Als ‘De Bloeimeesters’ het hebben over een goed ontworpen tuin, dan gaat het niet louter om een slimme belijning of het goed verwerken van alle functionele eisen die we aan een tuin kunnen stellen in een evenwichtig tuinplan. Maar het gaat dan vooral ook om een beplanting die gevarieerd en genuanceerd is, recht doet aan de omgeving en aan de smaak van de opdrachtgevers. En het zijn vaak de wat ongewonere tuinomstandigheden die tot de leukste tuinontwerpen leiden.

Of het nu een daktuin is bovenop een parkeergarage of een bostuin. Iedere tuin stelt zijn eigen eisen aan de ontwerper. Soms is het een puzzel om alle tuinwensen op een kleine oppervlakte in te passen, dan weer zijn het de ongewone bodemomstandigheden of de ligging vlakbij de kust die het ingewikkeld maken, dan weer de bijzondere architectuur van het huis of kantoor waar de tuin aansluiting bij moet vinden. Maar altijd kunnen we de natuur als inspiratiebron gebruiken om een oplossing te vinden.

www.debloeimeesters.nl