Meer biodiversiteit op en rond sportaccommodaties mogelijk

De Nederlandse sectorfederatie van groenaannemers VHG daagt beheerders, bestuurders en eigenaren van sportaccommodaties, vrijwilligers en gemeenten uit om de biodiversiteit op en rond sportaccommodaties met minstens 30% te verhogen. Dit kan al met eenvoudige ingrepen (quick wins). Deze staan – samen met praktische tips en inspirerende voorbeelden – vermeld in de greenpaper die VHG heeft ontwikkeld. 

Nederland telt ruim 300 vierkante kilometer aan sportterreinen. Deze liggen voornamelijk binnen de bebouwde kom, waar de druk op de schaarse openbare ruimte groot is. Bovendien blijkt uit onderzoek dat er 40% tekort is aan groene recreatiemogelijkheden in de omgeving. Te midden van al het steen en asfalt is een sportpark met een groen karakter dus van onschatbare waarde. Groenprofessionals kunnen helpen om dat te realiseren. Dit is niet alleen goed voor de biodiversiteit, maar ook voor andere uitdagingen zoals wateroverlast, hittestress, droogte. Bovendien bevordert een groene omgeving de gezondheid van mensen.

Download hier de Greenpaper met praktische tips en inspirerende voorbeelden.

Download hier de Greenpaper met praktische tips en inspirerende voorbeelden.