Nieuwe Eilandtuin Plantentuin Meise ingehuldigd

Op 21 september huldigde minister Brouns de nieuwe Eilandtuin van Plantentuin Meise in. De nieuwe tuin wordt gevormd door een groep eilanden met diverse orientaties en niveaus en creëert een waaier aan waterbiotopen, die enkel te bezoeken zijn via een 400 meter lange, meanderende wandeling over het water. De tuin biedt ook een geschikte infrastructuur voor de uitbreiding van een wetenschappelijke collectie water- en moerasplanten. De bezoekers krijgen er een attractie van formaat bij, want het ontwerp van kunstenaars-architecten Gijs Van Vaerenbergh en landschapsarchitect Atelier Arne Deruyter tilt de tuinbeleving naar een hoger niveau.

In het hart van Plantentuin Meise ligt midden in de vijver van het Kasteel van Boechout een klein eiland. Een ideale plek om een nieuwe botanische collectie op te huisvesten met diverse water-, oever- en moerasplanten en -bomen van over de hele wereld. Het winnende wedstrijdontwerp van Gijs Van Vaerenbergh architecten ism Atelier Arne Deruyter, stelde voor het project te realiseren in twee conceptuele stappen.

Om de water- en moerastuin toegankelijk te maken en de oversteek vanaf de oever mogelijk te maken, werd eerst een 400 meter lang, meanderend, betonnen platform gestort doorheen het eiland. Door direct te storten op het bestaande eiland (en op dieper liggende paalfunderingen) werd op een eenvoudige ‘in-situ manier’, één grote structuur gemaakt die de hele watertuin doorkruist. Het bestaande eiland diende als ‘bekisting’ voor dit pad.

Het afgraven en ophogen op diverse plaatsen, bracht daarna het water binnen in het oorspronkelijk eiland. Het eiland veranderde zo naar een archipel van diverse eilanden, met een ‘microtopografie’ van niveaus vlak onder en boven het watervlak, waardoor een breed spectrum van diverse water- en moerasbiotopen ontstonden: een mangrove, een varenmos, een Elzenbroekbos, een Japanse watertuin, een binnenpoel …

Tegelijkertijd kwam door het afgraven de betonnen constructie los van de grond, en veranderde het in een 400m lange, meanderende wandeling ‘boven’ de verschillende watertuinen. De Eilandtuin heeft een oppervlakte van 4435 m2 en een oeverlengte van 736 m.

Er werden reeds een aantal iconische soorten zoals watercipres (Metasequoia glyptostroboides), moerascipres (Taxodium distichum) en slangenden (Araucaria araucana) aangeplant die vorm geven aan de tuin; volgend plantseizoen volgt nog de aanplant van meer bomen en struiken, kruidachtige soorten water- en moerasplanten, een lijst van meer dan 400 soorten.

Romantische concept

De Eilandtuin is een onderdeel van het thema historische tuinen. Het romantische concept van een eiland (afzondering, exotisme, ruwheid, …) heeft bij de architecten Gijs Van Vaerenbergh en Atelier Arne Deruyter geleid tot de creatie van een gesloten moerastuin, waar je ‘binnen’ moet stappen. Eens het eiland volgroeid zal zijn, wisselt de dichte, volle begroeiing af met buitenkamers en open plekken, mysterieuze ruimtes waar je even weg bent van de open structuur en zichtassen van de Plantentuin.

Het eiland is fysiek geïsoleerd van de rest van de Plantentuin, terwijl het tegelijk van op diverse plaatsen rond de vijver zichtbaar is. Het is dus een geïsoleerde entiteit en tegelijk een landmark binnen het domein. Vanaf de oevers heb je geen volledig overzicht op wat zich op het eiland afspeelt, wat de bezoekers uitnodigt om op ontdekking te gaan.

Plantentuinmeise.be