Gent / Oude textielsite De Porre wordt duurzame wijk met landschapspark

In de wijk Moscou in Gentbrugge herontwikkelde sogent de voormalige spinnerij en weverij DE PORRE. De buurt kreeg eerder al een wijkpark, een uitbreiding van De Sportschool en een nieuw Open Huis De Porre. Sluitstuk van de transformatie is de realisatie van een nieuwe woonontwikkeling.

Matexi Projects en Matexi Oost-Vlaanderen wonnen de mededingingsprocedure voor de financiering en de realisatie van het nieuwe woonproject. Voor het ontwerp gingen zij in zee met DENC-STUDIO en Dhooge & Meganck Architectuur, die sinds enkele jaren voor meerdere (lopende en reeds uitgevoerde) projecten samenwerken onder de Maatschap ‘Team Kampvuur. De duurzaamheidsstudies nam SuReal voor zijn rekening. Voor het landschapsontwerp zorgde Atelier Arne Deruyter.

Extra publieke groene ruimte

Het projectgebied is in zijn bestaande toestand te sterk verhard en daardoor is de natuurwaarde ervan ook beperkt. Het ontwerpteam vertrok niet vanuit een analyse waar het wilde bouwen, maar vanuit een onderzoek waar het juist niet (meer) wilde bouwen. Zo wordt de voormalige brandweerkazerne afgebroken. Het deel ten zuidwesten van een centraal gelegen fabrieksloods met erfgoedwaarde is nog de enige open ruimte met vegetatie in volle grond. Dit gebied wordt ingericht als park. In tegenstelling tot het sterk geprogrammeerde bestaande park, krijgt het nieuwe publieke parkkamer een meer natuurlijke inrichting.

Met uitzondering van toegankelijkheid voor de brandweerwagen, weert het ontwerp gemotoriseerd verkeer uit het binnengebied.

Het ontwerp zet sterk in op klimaatadaptieve elementen. Inspelend op het aanwezige reliëf wordt een forse blauwgroene structuur gecreëerd, zowel in het privaat collectieve deel als in het nieuw publieke parkdeel. Zo komt er natuurlijke waterretentie en maakt het ontwerpteam optimaal gebruik van de sponswerking van de bodem. In aanvulling op de goede infiltratiecapaciteit, creëren ze door hoogteverschillen voldoende buffercapaciteit om hevige pieken te kunnen opvangen. Een robuuste groenstructuur vormt de contramal van de bebouwing. In tegenstelling tot het eerder open bestaande park, wordt in het nieuwe landschapsontwerp heel bewust gekozen om maximaal te vergroenen.

Het landschapsontwerp creëert overgangen van eerder dens en intens hoog opgaand groen naar open zones. “We onderscheiden hoogstammige bomen, meerstammige bomen, bloeiende struiken en klimplanten, geurige vaste planten, waterplanten,… Hitte- en droogteresistente planten zijn aangepast aan zowel het actueel klimaat als aan het microklimaatscenario. De verschillende parkdelen en tuin krijgen schaduwrijke plekken en plaatsen om te schuilen.”

Bron: Team KAMPVUUR