Toekomstbomen maken Antwerpen groener [VIDEO]

Stad Antwerpen zet in op toekomstbomen om het straatbeeld te vergroenen. Toekomstbomen zijn bomen die zowel boven als onder de grond veel ruimte krijgen om te groeien. Zo worden ze gemakkelijk meer dan 120 jaar oud. De bomen zijn niet alleen mooi, maar zorgen ook voor schaduw, zuivere lucht en een grotere biodiversiteit.

Je vindt meer dan 530 toekomstbomen in Antwerpen. Je vindt een label van Natuurpunt naast elke toekomstboom. Naast enkele bomen vind je ook een infozuiltje: druk op de knop en luister naar meer info over de toekomstboom. Elk jaar komen er nog nieuwe bij: er worden nieuwe bomen geplant en bestaande bomen krijgen meer ruimte om te groeien.

De stad is niet steeds een boomvriendelijke omgeving. De ondergrond is op vele plaatsen verhard. Boven de grond is de ruimte voor de kruin van de bomen beperkt. Met haar bomenplan 2.0 heeft de stad een nieuwe leidraad om de bomen op het Antwerpse openbaar domein duurzaam te beheren.

Toekomstbomen

Het nieuwe bomenplan besteedt daarom extra aandacht aan toekomstbomen. Nieuwe bomen worden geplant en een aantal bestaande bomen krijgen een opwaardering.

• Boven de grond moet er genoeg plek zijn voor de weelderige kruin van de bomen.
• Waar mogelijk neemt de stad een deel van de bestaande verharding weg. De vrijgekomen grond wordt dan geschikt gemaakt voor boomgroei. Zo ontstaat een groot plantvak, ideaal om bomen in te planten.
• Als er te weinig ruimte is, komt er een groeiplaatsconstructie. Denk aan een boombunker onder de weg of het voetpad dat gevuld wordt met speciale bomengrond. Er is hier ook aandacht voor een goede beluchting en bewatering.
• Bij de soortkeuze wordt gestreefd naar voldoende diversiteit en spreiding van boomsoorten, aangepast aan de omgeving. Op die manier wordt het risico van boom-specifieke ziektes of aantastingen gespreid.

Toekomstbomen zorgen voor een betere luchtkwaliteit en leefomgeving in de stad:

Door hun grote kruin zorgen ze voor natuurlijke verkoeling en schaduwplekken
Ze vangen meer fijn stof en slaan meer broeikasgassen op
Ze produceren meer zuurstof
Ze temperen de omgevingsgeluiden
Ze zorgen voor meer biodiversiteit: en grotere boom heeft meer leefruimte voor insecten en vogels

Meer info over toekomstbomen