Klimaatbomen – Groeien voor de toekomst

Het project ‘klimaatbomen’ in Wachtebeke is een samenwerking tussen drie buurbedrijven: een boomkwekerij, een verkoper van buitenplanten en een bedrijf dat loodsen verhuurt. Het regenwater van de daken van de loodsen wordt nu grotendeels geloosd in de grachten rond het bedrijf en via het grachtenstelsel afgevoerd, terwijl de boomkwekerij en de plantenverkoper grondwater oppompen om hun planten te begieten.

Het dakoppervlak van Crossport zorgt voor een jaarlijks volume van 45.000 kubieke meter water. Behalve voor een beperkte bluswatervoorraad wordt het water vandaag niet nuttig gebruikt. Het water wordt geloosd in omliggende poldergrachten en verder afgevoerd richting Nederland. Dit veroorzaakt bij hevige regenbuiten wateroverlast benedenstrooms.

Met steun van de Proeftuinen Droogte van de VMM zal een groter deel van de loodsen van Crossport NV aangesloten worden op de regenwateropvang. Het opgevangen water zal via een overloop afgeleid worden naar een nieuw bufferbekken op de terreinen van de boomkwekerij van ADM Greentraders. Het gebufferde water zal het huidige grondwatergebruik van de boomkwekerij (vergunning 7.000 m³ ) vervangen. De boomkwekerij zal ook overstappen op druppelbevloeiing waardoor tot 10 keer minder water nodig zal zijn.

In overleg met de Polder Moervaart-Zuidlede zullen de grachten rond de boomkwekerij uitgediept en vergroot worden en zullen er tussenschotten geplaatst worden. Samen met de omschakeling naar peilgestuurde drainage zorgt dit ervoor dat het gebied vochtiger blijft in droge periodes. Dit komt de groei van de jonge bomen, maar ook de aanliggende landbouwgronden ten goede, die meer en meer te lijden hebben onder verdroging.