Eerste fase onderzoek ‘De Droge Delta’ afgerond

Begin 2021 startte LABO RUIMTE het onderzoek ‘De Droge Delta’ op. In een eerste diagnosefase bracht het consortium Sweco, Cluster en Universiteit Antwerpen de uitdagingen rond waterschaarste in Vlaanderen en het verband met ruimte, in kaart en beeld.

Labo Ruimte is een open samenwerkingsverband tussen het Team Vlaams Bouwmeester en Departement Omgeving. De voorbije vier jaar hebben getoond dat Vlaanderen niet voorbereid is op lange periodes van droogte. Door middel van ontwerpend onderzoek wil Labo Ruimte een beter zicht krijgen op de rol die ruimtelijke actoren kunnen spelen in een meer proactieve aanpak van die droogteproblematiek. Binnen het onderzoekstraject De Droge Delta worden in verschillende fasen de ruimtelijke uitdagingen en oplossingen van droogte in Vlaanderen in beeld gebracht.

Het onderzoeksteam van CLUSTER landschap & stedenbouw, Sweco en Universiteit Antwerpen (Ecobe) brengt in dit eerste rapport in kaart wat de droogte-uitdagingen voor Vlaanderen zijn, hoe die uitdagingen maar ook de potenties tot het langer vasthouden van water ruimtelijk gedifferentieerd zijn, en wat mogelijke ruimtelijke strategieën of bouwstenen zijn waar ontwerpers en ruimtelijke planners mee aan de slag kunnen.

Via historische benadering van het landschap en een cijfermatige analyse kwamen ze tot een overzicht van droogtemaatregelen in Vlaanderen. Het onderzoek vertrekt vanuit de bodem en de geologie en ontwikkelt nieuwe legenda voor droogtebestrijding op basis van het potentieel waterleverend vermogen van geomorfologische landschapsstructuren. Dit onderzoek vormt een eerste basis om het gesprek over droogte en ons landschap te verdiepen en te verbreden.

Het onderzoekstraject ‘De Droge Delta’ telt drie fasen: na de diagnosefase volgt ontwerpend onderzoek op drie cases en een reflectiefase waarin aanbevelingen zullen worden geformuleerd.

Lees hier het eindrapport van de eerste fase en de bijbehorende atlas.