20 aanbevelingen voor een klimaatadaptatiebeleid voor stadslandschappen

De Duitse vereniging voor landschapsarchitecten BDLA publiceert een rapport met 20 aanbevelingen voor een klimaatadaptatiebeleid met focus op stadslandschappen.

De aanbevelingen zijn gegroepeerd rond drie thema’s:

• Het bevorderen van innovaties in stedelijke en landschappelijke ontwikkeling;

• Het financieringsbeleid afstemmen op de eisen van klimaatadaptatie en ontwikkeling van groene infrastructuur;

• Het optimaliseren van het wettelijk en instrumenteel kader voor klimaatadaptatie en stadsvergroening.

U kunt de 20 BDLA-aanbevelingen hier downloaden.