© Advanta

Waarom veldbloemen zaaien?

De voorbije drie jaar kregen we te maken met hittegolven en extreme droogte. Het langdurig uitblijven van neerslag heeft uiteraard grote gevolgen voor onze tuinen en gazons. Want zonder water groeit niets. Hoe gaan we hier in de (nabije) toekomst best mee om?

3 redenen om te kiezen voor veldbloemen

INSTANT HAPPINESS

Prachtige  klaprozen en margrieten in de berm, een bloemenweide met duizendblad en blauwe korenbloem, een kleurig veldboeket op de grote markt, een vrolijk rondpunt of een knappe voortuin?

Bloemen hebben een hoge belevingswaarde. Toveren bij bewoners en passanten een glimlach op het gezicht. Zorgen voor een goed gevoel.

DUURZAAM, BIODIVERS

Veldbloemenweiden creëren en herstellen natuur- en landschapswaarden. Ze zijn een veilige en voedzame haven voor bijen, vlinders en tal van andere nuttige dieren en insecten. Ze passen perfect in de roep om meer duurzaamheid en b iodiversiteit. Meer nog, veldbloemen- en kruidenmengsels kaderen binnen de Europese Green Deal die Europa tegen 2050 klimaatneutraal wil maken.

SNEL, MAKKELIJK EN BUDGETVRIENDELIJK

Veldbloemenvegetaties hebben weinig onderhoud nodig en zijn flink kostenbesparend. Je hoeft ze enkel correct in te zaaien en de nazorg is erg beperkt. Onderhoudsvriendelijkheid troef dus. Zowel voor particulieren als voor groendiensten die meer dan vroeger moeten kiezen waar ze hun mensen best inzetten.

1001 toepassingen

Er zijn ontzettend veel mogelijkheden met veldbloemen. Een kleine greep uit wat je kan omtoveren in een bloemenzee: bermen, dijken, oevers en taluds, erosiegevoelige gronden, plantsoenen en bedrijfsterreinen, moerasachtige gebieden, vuilnisbelten, stroom- en rivierdalen, braakliggende terreinen, natuurgebieden, kale stadsplekken, ecologische verbindingszones, tuinen, (speel)weiden en grasvelden, infrastructurele projecten, akker- en bosranden, weilanden, gazons en roughs van golfbanen, waterkanten, poelen, wadi’s, kikkervijvers en tijdelijke locaties wachtend op een definitieve inrichting.

www.advantaseeds.be