Onderzoek naar biodiversiteit van groene daken

De meeste groene daken zijn bedekt met sedum. De verschillende soorten vetkruid bloeien vooral in juni en juli en daarbuiten weinig tot niet. Hierdoor hebben de daken een beperkte waarde voor bijen, zweefvliegen en andere insecten. Onderzoekers van het Nederlandse Naturalis testen hoe ze groene daken aantrekkelijker kunnen maken voor bestuivers, door geschikte kruiden toe te voegen.

Het team van onderzoekers en studenten hoopt de bloeiperiode van sedumvegetaties te kunnen verlengen van april tot en met september. Hiervoor is een speciale testlocatie ingericht in Katwijk. De testlocatie bevat veldjes, zogenaamde proef-groene daken, waarop verschillende soorten kruiden zijn gezaaid die aantrekkelijk zijn voor bijen. De groeiomstandigheden op sedumdaken zijn vooral goed voor sedum. Daarom is er in de proefopzet voor de kruiden gevarieerd in het aanbieden van extra compost en extra waterbuffering in de vorm van minerale wol.

Ook de spontane soorten die in sedumdaken opkomen en die meestal weer worden verwijderd om het dak ‘schoon’ te houden, hebben een plek in de proefopzet. “Met de variatie aan kruiden denken we het leefgebied voor bijen, hommels en zweefvliegen te kunnen vergroten. We creëren een langere periode waarin geschikt voedsel aanwezig is. De groene daken vormen daarmee mini-toevluchtsoorden in een stenen omgeving”, legt Hans Krüse, ecoloog en gastonderzoeker bij Naturalis, uit. Het uiteindelijke doel is een optimale conditie te vinden waarin een zo groot mogelijke variatie aan kruidensoorten groeit.

Zo wordt onder meer de spontane plantengroei op sedumdaken onderzocht onder vier verschillende condities: daken met alleen substraat, met mineraalwol, met compost en met mineraalwol én compost. Ze vergelijken deze condities en kijken welke en hoeveel wilde planten er groeien.

Kijk voor meer informatie over het Groene Daken-onderzoek op naturalis.nl